За Youth Start

По проекта Youth Start Entrepreneurial Challenges В периода 2015-2018 г., министерствата на образованието на Австрия, Люксембург, Португалия и Словения работиха в тясно сътрудничество по проекта Youth Start Entrepreneurial Challenges. Целта на съвместната им работа бе създаване на иновативна, гъвкава, преносима и структурирана по нива програма за обучение по предприемачество, както и изследване на въздействието на програмата върху учениците. Въз основа на резултатите от това изследване, участващите образователни институции разработват образователни политики за обучението по предприемачество в своите държави.

 

 

Разработената в рамките на проекта програма Youth Start Entrepreneurial Challenges:

  • разглежда ученето като цялостен процес;

  • включва по-големи и по-малки предизвикателства от общо 18 области (фамилии предизвикателства);

  • е базирана на „TRIO- модела за предприемачество“ и предлага предизвикателства на 3 нива: основни задачи за насърчаване на предприемаческото мислене, задачи за насърчаване на култура на сътрудничество и задачи за укрепване на гражданското общество;

  • преподава изброените в „„Референтната рамка на Youth Start““ предприемачески компетентности и съдържа чек листи за самооценка и за външна оценка;

  • предлага, в допълнение към материалите за учителите и учениците, също и видеа с двигателни упражнения и упражнения за развиване на внимателноста;

  • е разработена от екип от австрийски експерти и се основава на досегашния опит в областта на предприемачеството в австрийските училища;

  • постоянно се доразвива и допълва с нови предизвикателства.


 

Консорциум Youth Start (Младежки старт) Консорциум за проект "Еразъм + Проект „Предприемачески предизвикателства на Youth Start“ от януари 2015 до юни 2018 г. Съфинансиране: EACEA / 10/14 Програма Еразъм + Основна дейност 3: Подкрепа за политически реформи – инициативи, насочени към бъдещето:

Координатор на целия проект:

peep-new-logo-cropped-with-some-padding_6002.jpg

 

PEEP - Португалска платформа за обучение по предприемачество (сдружение с нестопанска цел)Отговарящ за програмата:

1542992393765.jpg

 

IFTE - Инициатива за обучение по предприемачество, Австрия (сдружение с нестопанска цел)Научно ръководство:

8-2-300x116.jpg

 

Датска фондация за предприемачество - Young EnterpriseИзпълнение на проекта:

2-2-300x116.jpg

 Португалското министерство на образованието и науката


BMBWF-englisch.jpg

 Австрийското федерално министерство на образованието


Bildungsministerium-Luxembourg.jpg

 Министерство на образованието, децата и младежта, Люксембург


9-2-300x116-2.jpg

Министерство на образованието, науката и спорта, Словения


10-2-300x116.jpg

 

Национален институт за образование, Словения


11-2-300x116.jpg

 Словенско национално училище за лидерство в образованиетоЗаинтересовани страни и партньори по изпълнението на проекта:

5-3-300x116.jpg

Висше педагогическо училище на християнските църкви Виена/ Кремс


6-2-300x116.jpg

 

Австрийска стопанска камараАсоцииран партньор:

logo-max-planck-institute-for-innovation-and-competition.jpg

 Институт за иновации и конкуренция „Макс Планк“, Германия