Импресум

Опровержение

Co-funded-by-EU.jpg (280.49 kb)

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в тях информация.

Права на ползване

Интернет страницата е насочена към учителите и учениците в образователни институции в основна, прогимназиална и гимназиална степен, както и към собственици и директори на образователни институции и към лицата, отговорни за вземането на решения в образователния сектор. Уебсайтът предоставя учебни материали и видеоклипове за безплатно ползване в училищата, за обучения и квалификационни семинари.

Всички материали са под лиценза за нестопанска употреба Creative-Commons (CC-BY-NY), което означава, че посетителите на сайта имат следните права по отнощение на публикуваните материали:

 • Споделяне - Можете да споделяте или разпространявате материалите във всякакъв формат или носител.

 • Редактиране - Можете да ремиксирате, да променяте и да надграждате нашия материал.

 • Лицензодателят не може да отмени тези права, докато спазвате лицензионни условия.

Тези права са валидни при спазване на следните условия:

 • Информация за източника - Трябва да посочите по подходящ начин данни за авторските права и да добавите линк към лиценза и да посочите дали са направени промени. Вие можете да направите това по всякакъв подходящ начин, но не и по такъв, създаващ впечатление, че лицензодателят одобрява точно Вас или Вашето ползване.

 • Некомерсиален - Не можете да използвате материала за търговски цели.

 • Няма допълнителни ограничения - Не можете да прилагате допълнителни правни клаузи или технологични мерки, които ограничават законовите права на другите за разрешени от лиценза действия.

Данните, които получаваме от Вас, няма да бъдат предоставяни на трети страни. Допълнителна информация за използването на Вашите лични данни в съответствие с Art. 13/14 DSGVO ще намерите тук: Декларация за защита на личните данни.

Оператор на интернет страницата:
IFTE (ИФТЕ) - Инициатива за обучение по предприемачество – събуждане, насърчаване и укрепване на предприемаческо поведение (сдружение с нестопанска цел, вписана в Регистъра на сдруженията на Дирекция на федералната полиция Виена, Бюро за сдружения, права за организирани събирания и медийни права - регистрационен номер 604453156)

Централен офис:
IFTE (ИФТЕ)
c/o Treibhaus
Eschenbachgasse 11 (Ешенбахгасе 11)
1010 Wien
Австрия

Website: www.ifte.at
E-Mail: office at ifte dot at 

Цел на сдружението:

 • Насърчаване на култура на предприемачество: "Събуждане, насърчаване и укрепване на предприемаческо поведение".

 • Насърчаване на предприемаческото мислене като инструмент за равни шансове, както и като инструмент за укрепване на икономическата креативност на всеки един гражданин за европейския пазар.

 • Насърчаване на образованието, обучението и повишаване квалификацията на деца, ученици и учители в областта на предприемачеството.

 • Подкрепа за изграждането на мрежи между предприемачи, учители и ученици.

 • Стимулиране на изграждането на мрежи между училища и други образователни институции, ангажирани с насърчаването на предприемаческото мислене.

 • Насърчаване на тясно сътрудничество между националните и международните институции, както и с институциите на ЕС.

Уеб мениджмънт, разработка и дизайн:
Отговарящ за съдържанието: Ева Ямбор, Йоханес Линднер
Мениджър на сайта: Валентин Майерхофер
Webdevelopment: Боян Филипов, CMS & хостинг от eloops.at
Уеб дизайн: Стефан Кардош
Графичен дизайн/пиктограми: Петер Щромбергер

Последни актуализации

Вижте списък на последно актуализираните материали за ученици и учители.