Odtis

Izjava o omejitvi odgovornosti

Co-funded-by-EU.jpg (280.49 kb)

Podpora Evropske komisije za izdelavo tega spletnega mesta ne pomeni zaznamka vsebine, ki odraža stališča samo avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Pravice uporabe

Spletna stran je namenjena učiteljem in učencem/dijakom izobraževalnih ustanov na razredni in predmetni stopnji osnovne šole in na ravni srednje šole ter upraviteljem in direktorjem izobraževalnih ustanov in odločevalcem v izobraževalnem sektorju. Spletna stran ponuja učna gradiva in videe, ki so brez omejitev na voljo za uporabo v šolah, na seminarjih in delavnicah.

Uporaba gradiva je zagotovljena na podlagi licence Creative Commons za nekomercialno rabo (CC-BY-NY),kar pomeni, da se obiskovalcem spletne strani podelijo naslednje pravice v zvezi s tukaj objavljenim gradivom:

 • Deljenje – uporabnik lahko deli ali razširja naša gradiva v katerem koli formatu ali mediju.

 • Urejanje – uporabnik lahko poljubno predela, spreminja in nadgrajuje naša gradiva.

 • Dajalec licence teh pravic ne more preklicati, dokler uporabnik upošteva naše licenčne pogoje.

Navedene pravice se podelijo v skladu z naslednjimi pogoji:

 • Priznanje avtorstva – uporabnik mora navesti izvirnega avtorja, navesti povezavo do licence in označiti, ali so bile narejene spremembe.  To lahko stori na kateri koli razumen način, vendar nikakor ne na tak, ki bi nakazoval, da dajalec licence podpira uporabnika ali uporabo dela s strani uporabnika.

 • Nekomercialno – uporabnik gradiv ne sme uporabljati za komercialne namene.

 • Brez dodatnih omejitev – uporabnik ne sme uporabiti pravnih pogojev ali tehnoloških ukrepov, ki pravno omejujejo tako ravnanje drugih oseb, ki je sicer dovoljeno na podlagi licence.

Podatki, ki jih prenaša uporabnik, ne bodo posredovani tretjim. Več informacij v skladu s čl. 13/14 GDPR o uporabi vaših osebnih podatkov lahko najdete tukaj: politika zasebnosti

Upravljavec spletnega mesta:
IFTE – Pobuda za poučevanje podjetništva: navdihovanje, spodbujanje in krepitev podjetniškega razmišljanja

Sedež:
IFTE
c/o Treibhaus
Eschenbachgasse 11
1010 Dunaj
Avstrija

Spletna stran: www.ifte.at 
E-naslov: office at ifte dot at 

Namen združenja:

 • Spodbujanje kulture podjetništva: navdihovanje, spodbujanje in krepitev podjetniškega razmišljanja.

 • Spodbujanje podjetniških idej kot sredstvo za enake priložnosti in instrument za krepitev ustvarjalnosti posameznikov v gospodarstvu na evropskem trgu.

 • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja otrok, dijakov in učiteljev na podlagi načel podjetnosti.

 • Spodbujanje mreženja med podjetniki, učitelji in nekdanjimi dijaki.

 • Spodbujanje mreženja med šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami, ki se zavzemajo za širitev podjetniške ideje.

 • Spodbujanje tesnega sodelovanja med nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami in tesnega sodelovanja z evropskimi institucijami.

Upravljanje spletnih vsebin, razvoj in zasnova:
Odgovorni za vsebine: Eva Jambor, Johannes Lindner
Vodja spletišča: Valentin Mayerhofer
Razvoj spletne strani: Boyan Filipov, CMS in gostovanje: eloops.at
Oblikovanje strani: Stephan Kardos
Grafično oblikovanje / ikone: Peter Stromberger

Najnovejše posodobitve

Oglejte si seznam najnovejših posodobitev gradiva učiteljev in študentov: