ოჯახის გამოწვევების მიმოხილვა

Click on the icons or link to watch a short view

იპოვე შენი გამოწვევა!

გამოიყენეთ ფილტრები, რომ სწრაფად იპოვოთ სწორი გამოწვევა.

Level

The level (A1, A2, B1, B2, C1) indicates the teaching level for which these challenges have been developed:

A1 – primary level
A2 – secondary level I
B1 and B2– secondary level II
C1 – transition from secondary level II to tertiary level

Generally, each level builds on the preceding level. In order to select the right teaching material, however, you will need to take into consideration your students’ individual level of development. Please make sure you also look at the teaching material of the preceding and following levels!

Duration

The implementation of a challenge may take between 2 periods and an entire school year. To provide orientation we have categorised our challenges as short, medium or long. You will find the exact number of periods required for a specific challenge in the teacher materials.

Focus Area

All challenges are grouped in themes (e. g. language, economics or personal development) according to their content. Some challenges cover several themes.

Challenge

Each challenge belongs to a challenge family which has its own icon and a colour code that corresponds to one of the TRIO areas. A challenge family comprises several challenges on different competence levels.

Reset filters

Click here to return to the unfiltered overview of all challenges.

49 out of 49 challenges found

How do I search my results?

The filters use specific information to select the relevant challenges. Click on the challenge that interests you to view all details and download the materials.

Color

The colour codes tell you on which area of the TRIO Model for Entrepreneurship Education the challenge focuses. Yellow stands for Core Entrepreneurial Education, pink for Entrepreneurial Culture and green for Entrepreneurial Civic Education.

Dots

The levels (A1, A2, B1, B2, C1) displayed in the header indicate the teaching levels for which this particular challenge has been developed.

Tags

The tags contain your filter settings and provide an informative overview of all aspects of the challenge.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Challenge family

The name of the challenge family given in bold text in the header indicates to which family this particular challenge belongs. A challenge family comprises various challenges on different levels.

Challenge name

The challenge name (e. g. Design Thinking) is the unique challenge title.

Challenge goal

Each challenge family comes with a core competence that is trained with each challenge of this family.

ძირითადი სამეწარმეო განათლება

მოიცავს სამეწარმეო აზროვნებისა და მოქმედების ძირითად კვალიფიკაციას: ორიგინალური ინოვაციური იდეების შემუშავებას და მათი შემოქმედებით და სტრუქტურულად განხორციელებას.

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

Let us create value

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

Get your Ideas Moving Forward!

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • მოკლე

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

3 examples for Design Thinking

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

Finding solutions with the Design Thinking method

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

იდეის გამოწვევა
A1A2B1

სამეწარმეო დიზაინი – მდგრადი ბიზნეს მოდელი

შემიძლია განვავითარო შემოქმედებითი იდეა და მდგრადი ბიზნეს მოდელი.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • მოკლე
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

გმირის გამოწვევა
A2B1

Learning from role models

შემიძლია ვისწავლო მისაბაძი მოდელებიდან.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

გმირის გამოწვევა
A2B1

ინტერვიუ მეწარმეობასთან დაკავშირებით!

შემიძლია ვისწავლო მისაბაძი მოდელებიდან.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

My Personal Challenge
A1A2B2

What’s it worth?

I can solve personal challenges.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • მოკლე

My Personal Challenge
A1A2B2

Less Risk – More Fun

I can solve personal challenges.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • მოკლე

My Personal Challenge
A1A2B2

Money Management

I can solve personal challenges.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო

My Personal Challenge
A1A2B2

My First Vacation

I can solve personal challenges.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • გარემოს დაცვა
 • მოკლე

ლიმონათის სტენდის გამოწვევა
A1A2B1

გაყიდვა სახალისოა!

შემიძლია რაიმე გავყიდო.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო

ლიმონათის სტენდის გამოწვევა
A1A2B1

იყავი გაყიდვების გუნდის ნაწილი!

შემიძლია რაიმე გავყიდო.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • საშუალო

ლიმონათის სტენდის გამოწვევა
A1A2B1

Selling Products and Services

შემიძლია რაიმე გავყიდო.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

Real Market Challenge
B1

Core Business Plan

I can develop a business plan for the market.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • საშუალო

თქვენი პროექტის გამოწვევის დაწყება
A2B2

How do you start a project?

შემიძლია დავგეგმო პროექტი და ვიმუშაო გუნდში მის განსახორციელებლად.

 • დონე A2
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მათემატიკა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

თქვენი პროექტის გამოწვევის დაწყება
A2B2

პროექტის დაწყება

შემიძლია დავგეგმო პროექტი და ვიმუშაო გუნდში მის განსახორციელებლად.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

სამეწარმეო კულტურა

ნიშნავს პიროვნულ განვითარებას: საკუთარი თავის ინიციატივის გამოვლენა, საკუთარი თავის რწმენა, ემპათიური და გუნდზე ორიენტირებული მოქმედება და საკუთარი თავის და სხვების გაძლიერება.

ემპათიის გამოწვევა
A1A2B1

My feelings – your feelings: Giraffe Language

მე შემიძლია თანავუგრძნო საკუთარ თავს და სხვებს.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

ემპათიის გამოწვევა
A1A2B1

Mutual understanding - Giraffe-Tool-Box

მე შემიძლია თანავუგრძნო საკუთარ თავს და სხვებს.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

ემპათიის გამოწვევა
A1A2B1

ემპათიის რუკა

მე შემიძლია თანავუგრძნო საკუთარ თავს და სხვებს.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Storytelling Challenge
A1A2B1

Castle of stories

I can use storytelling to convey content.

 • დონე A1
 • ენა
 • მოკლე

Storytelling Challenge
A1A2B1

Creative stories

I can use storytelling to convey content.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Storytelling Challenge
A1A2B1

Tell an interesting story!

I can use storytelling to convey content.

 • დონე B1
 • ენა
 • საშუალო

Storytelling Challenge
A1A2B1

Elevator Pitch

I can use storytelling to convey content.

 • დონე B1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მოკლე

მეგობრობის გამოწვევა
B2

მეგობრობის ქოუჩინგი

მე შემიძლია მხარი დავუჭირო სხვებს მათი მიზნების მიღწევაში.

 • დონე B2
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

Tracking 20 Euros

I can understand I am part of my environment and can find my own place in it.

 • დონე A1
 • ენა
 • ეკონომიკა
 • მოკლე
 • საშუალო

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

რატომ აღარ არის თევზი ტბაში?

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და მასში საკუთარი ადგილის პოვნა შემიძლია.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

Paths leading to your (dream) job

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და მასში საკუთარი ადგილის პოვნა შემიძლია.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო

პერსპექტივების გამოწვევა
A1A2B2

Network Thinking

მე მესმის, რომ ჩემი გარემოს ნაწილი ვარ და მასში საკუთარი ადგილის პოვნა შემიძლია.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • მოკლე
 • საშუალო

ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა
A1A2B1

გადამუშავება მატებს ღირებულებას - ახალი შემოქმედება ნაგვის ურნადან

მე შემიძლია რესურსების გონივრულად გამოყენება და ნარჩენების მასალებისგან რაიმე ღირებულის შექმნა.

 • დონე A1
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • მოკლე
 • საშუალო

ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა
A1A2B1

ნარჩენების გააზრებული მართვა

მე შემიძლია რესურსების გონივრულად გამოყენება და ნარჩენების მასალებისგან რაიმე ღირებულის შექმნა.

 • დონე A2
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო

ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა
A1A2B1

მნიშვნელობის გაზრდა

მე შემიძლია რესურსების გონივრულად გამოყენება და ნარჩენების მასალებისგან რაიმე ღირებულის შექმნა.

 • დონე B1
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო

Open Door Challenge
B2

Networking with parents and the school environment

I can network with others.

 • დონე B2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

Extreme Challenge
A1B1B2

Being able to assess oneself

I can set myself difficult goals and pursue them persistently.

 • დონე A1
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Extreme Challenge
A1B1B2

Small steps to achieving a big goal

I can set myself difficult goals and pursue them persistently.

 • დონე A1
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Extreme Challenge
A1B1B2

Parkour4You

I can set myself difficult goals and pursue them persistently.

 • დონე B1
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

Extreme Challenge
A1B1B2

Sports and Entrepreneurial Spirit

I can set myself difficult goals and pursue them persistently.

 • დონე B2
 • ეკონომიკა
 • სპორტი
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო

იყავი „დიახ“ გამოწვევა
A1A2B1

Concentrate on what is good for you!

შემიძლია ვუთხრა "დიახ" საკუთარ თავს და ჩემს გარემოს.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

იყავი „დიახ“ გამოწვევა
A1A2B1

A path in flourishing

შემიძლია ვუთხრა "დიახ" საკუთარ თავს და ჩემს გარემოს.

 • დონე A2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

იყავი „დიახ“ გამოწვევა
A1A2B1

ჩემი, როგორც პიროვნების ძლიერი მხარეები

შემიძლია ვუთხრა "დიახ" საკუთარ თავს და ჩემს გარემოს.

 • დონე B1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

Expert Challenge
A1A2B1

Learning Holistic Learning

I can apply learning and communication techniques.

 • დონე A1
 • დონე A2
 • დონე B1
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

სამეწარმეო სამოქალაქო განათლება

ეხება თქვენი, როგორც მოქალაქის, სოციალური კომპეტენციის პოპულარიზაციას: საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე პასუხისმგებლობის აღებას.

ჩემი საზოგადოების გამოწვევა
A1A2B1

პრობლემების მოგვარება ერთად

შემიძლია შევასრულო დავალებები ჩემი საზოგადოებისთვის.

 • დონე A1
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
 • საშუალო
 • ხანგრძლივი

ჩემი საზოგადოების გამოწვევა
A1A2B1

The 17 Sustainable Development Goals and how to contribute

შემიძლია შევასრულო დავალებები ჩემი საზოგადოებისთვის.

 • დონე A2
 • ეკონომიკა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

ჩემი საზოგადოების გამოწვევა
A1A2B1

Improving the Quality of Life

შემიძლია შევასრულო დავალებები ჩემი საზოგადოებისთვის.

 • დონე B1
 • ეკონომიკა
 • მოკლე

Volunteer Challenge
A1A2

Volunteering

I can contribute as a volunteer.

 • დონე A1
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი

Volunteer Challenge
A1A2

Doing good feels good

I can contribute as a volunteer.

 • დონე A2
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • საშუალო

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

Philosophising together

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე A1
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

დებატებიდან დებატების მოსმენამდე

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე A2
 • ენა
 • გარემოს დაცვა
 • პიროვნული განვითარება
 • მოკლე

დებატების გამოწვევა
A1A2B2

დებატების კლუბი

მე შემიძლია ვიპოვო არგუმენტები ჩემი აზრის გასამყარებლად და გამოვიყენო ისინი დებატებში.

 • დონე B2
 • ენა
 • პიროვნული განვითარება
 • ხანგრძლივი