მეწარმეები აყალიბებენ მომავალს

ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდა ადამიანის გაძლიერება ჰოლისტიკური სასწავლო პროგრამით იწყება საკლასო ოთახიდან

Start in your classroom
Welcome
How
Examples
Activate

ახალგაზრდების გაძლიერება

სწორი გამოწვევების პოვნა თქვენი საკლასო ოთახისთვის მხოლოდ 3 ნაბიჯში.

1. არჩევა

შეარჩიეთ გამოწვევა, რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება თქვენს მოსწავლეებს!


ჩვენ გვაქვს მრავალფეროვანი გამოწვევები სხვადასხვა ასაკისა და სფეროებისთვის. ჩვენი ჭკვიანი ფილტრები დაგეხმარებათ სწრაფად აირჩიოთ სწორი მათგანი თქვენი საკლასო ოთახისთვის.

 

2. მომზადება

შეგიძლიათ თითოეული გამოწვევისთვის სასწავლო მასალების ჩამოტვირთვა!


უკეთესი მიმოხილვისთვის, მოკლედ არის აღწერილი ჩვენი ყველა გამოწვევა, მათ შორის ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფისა და ძირითადი კომპეტენციების შესახებ. ყველა სასწავლო მასალას გააჩნია დეტალური ნაბიჯ-ნაბიჯ აღწერა იმპლემენტაციისთვის, რაც მოიცავს  საინფორმაციო ბუკლეტებს, შაბლონებს და პრეზენტაციებს.

 

3. შთაგონება

ახლა თქვენი ჯერია - გამოიყენეთ გამოწვევები თქვენს კლასში!


თითოეული გამოწვევა შედგება სასწავლო მასალებისგან, რომლებიც შემოწმებულია საკლასო ოთახში და შეიძლება განხორციელდეს მარტივად. მოახდინეთ ადაპტირება რათა სასწავლო მასალა მაქასიმალურად შესაფერისი გახდეს თქვენი სტუდენტებისთვის. გაერთეთ!

 

შემოიტანეთ მეწარმეობა თქვენს საკლასო ოთახში!

ჩვენ შევიმუშავეთ მრავალი განსხვავებული სასწავლო და სწავლების ფორმატი ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის 7-დან 19 წლამდე.. აქ მოცემულია სამი მაგალითი:

Real Market Challenge

I can develop a business plan for for the market.

View challenges

Trash Value Challenge

I can create something valuable out of garbage.

View challenges

Empathy Challenge

I can identify and communicate with others.

View challenges
See all Challenges

Mind & Body

Do you need something to activate your students or improve their concentration and mindfulness? Watch our videos or read the PDF descriptions.

Learn more