იდეის გამოწვევა

ძირითადი სამეწარმეო განათლება

Get your Ideas Moving Forward!

  • დონე A1
  • ენა
  • ეკონომიკა
  • გარემოს დაცვა
  • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
  • მოკლე

 

Explanatory Video
A1 Idea Challenge – Get your Ideas Moving Forward!

 

Target group:
Children at Primary School Level (Level A1)

Core Idea:
To introduce the children to this topic in an age-appropriate manner, we will start by analysing a product, in this case cookies. The children will learn that by using various materials, work and money, something “valuable” can be created from an idea. If possible this challenge is best concluded by letting the children bake their own cookies.

Core Competences:
Developing ideas, basic planning skills, understanding of value, awareness of limited resources, teamwork

 

Back to all challenges.

Challenge materials

Last modified: 2020
This version of the challenge is only available in English and German.

As part of the UKids project, this challenge has been translated and adapted into other languages. The materials can be downloaded from the UKIDS section at the bottom of the website.

 

Challenges will be ready to download by end of 2015. You can provide your email below if you want to get informed when this challenge is available.

 

 

გონება და სხეული

გჭირდებათ რამე თქვენი სტუდენტების გასააქტიურებლად ან მათი კონცენტრაციისა და გონების გასაუმჯობესებლად? უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს ან წაიკითხეთ PDF აღწერილობები.

Learn more