ნარჩენების ღირებულების გამოწვევა

სამეწარმეო კულტურა

გადამუშავება მატებს ღირებულებას - ახალი შემოქმედება ნაგვის ურნადან

  • დონე A1
  • ენა
  • გარემოს დაცვა
  • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
  • მოკლე
  • საშუალო

 

Explanatory Video
A1 Trash Value Challenge


Target group:

Children at Primary School Level (Level A1)

Core Idea:
Where does all the waste come from? The students take a critical look at reflect on packaging material and use seemingly worthless waste products to create valuable objects. They will then present their creations in class and assess each other’s work.

Core Competences:
Creativity, ecological awareness, appreciating the value of things, awareness of limited resources, individuality

 

Back to all challenges.

Challenge materials

Last modified: 2020
This version of the challenge is only available in English and German.

 

Challenges will be ready to download by end of 2015. You can provide your email below if you want to get informed when this challenge is available.

 

 

გონება და სხეული

გჭირდებათ რამე თქვენი სტუდენტების გასააქტიურებლად ან მათი კონცენტრაციისა და გონების გასაუმჯობესებლად? უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს ან წაიკითხეთ PDF აღწერილობები.

Learn more