ჩემი საზოგადოების გამოწვევა

სამეწარმეო სამოქალაქო განათლება

პრობლემების მოგვარება ერთად

  • დონე A1
  • ენა
  • გარემოს დაცვა
  • ხელოვნება და ხელნაკეთი ნივთები
  • საშუალო
  • ხანგრძლივი

 

Explanatory Video
A1 My Community Challenge

 

Target group:
Children at Primary School Level (Level A1)

This challenge is based on the WILMA handbook. The handbook can be downloaded here: Download Handbook

Core Idea:
How can we empower children? By encouraging them to use their ideas and their energy to solve problems that affect us all! In the WILMA inventors’ workshop the children choose a problem and work together to find creative solutions through trial and error.

Core Competences:
Learning from mistakes, Social responsibility, social and ethical awareness, sustainable thinking and acting

 

Back to all challenges.

Challenge materials

Last modified: 2020
This version of the challenge is only available in English and German.

As part of the UKids project, this challenge has been translated and adapted into other languages. The materials can be downloaded from the UKIDS section at the bottom of the website.

 

To download the file click on the button below.

 

 

 

გონება და სხეული

გჭირდებათ რამე თქვენი სტუდენტების გასააქტიურებლად ან მათი კონცენტრაციისა და გონების გასაუმჯობესებლად? უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს ან წაიკითხეთ PDF აღწერილობები.

Learn more