Pregled družin izzivov

Kliknite ikono in predvajal se bo kratek video

Poiščite svoj izziv!

Uporabite filtre in hitreje poiščite primeren izziv.

Raven

Raven (A1, A2, B1, B2, C1) – označuje, za katero šolsko stopnjo so bili zasnovani izzivi:

A1 – razredni pouk
A2 – predmetna stopnja
B1, B2 – srednja šola
C1 – prehod iz sekundarne ravni II na terciarno raven

Vsaka raven je nadgradnja prejšnje. Pri izbiranju primernega učnega gradiva morajo učitelji upoštevati razvojno stopnjo svojih dijakov. Predlagamo, da si učitelji ogledajo tudi učno gradivo za predhodno in naslednjo raven.

Dolžina

Izvajanje izzivov traja med 2 urami in celo šolsko leto. Za lažje iskanje smo izzive razvrstili glede na dolžino: kratki, srednji ali dolgi. Natančno število ur, ki jih obsega posamezni izziv, je navedeno v učnem gradivu.

Področje

Vsi izzivi so glede na svojo vsebino razporejeni po temah (npr. jezik, ekonomija ali osebni razvoj). Nekateri izzivi pridejo v poštev v sklopu več tem.

Družina izzivov

Vsak izziv pripada družini izzivov, ki ima svojo lastno ikono in barvno kodo, ki ustreza eni od območij TRIO. Izzivna družina obsega več izzivov na različnih stopnjah usposobljenosti.

Ponastavi filtre

S tem ukazom vas bomo preusmerili na celoten in neokrnjen pregled izzivov.

Filtrirani rezultati so prikazani na poseben način. Okvirčki vsebujejo informacije, ki jih morate poznati za izbor najustreznejšega izziva za svoj razred. S klikom na želeni izziv se prikažejo podrobnejše informacije in povezava za prenos gradiv.

Barva

Barva označuje področje, ki ga obravnava posamezen izziv na podlagi TROJNEGA modela izobraževanja za podjetnost. Rumena označuje Osnovne veščine podjetnosti. Rožnata označuje Podjetnostno kulturo in zelena Vzgojo za podjetnost.

Ravni

Ravni (A1, A2, B1, B2, C1), ki so prikazane v glavi, označujejo, na katerih stopnjah se posamezen izziv uporablja.

Značke

Značke, t.j. okvirčki, ki vsebujejo nastavitve filtrov, podajajo informacije o vseh vidikih izziva. Gre za jedrnat povzetek izziva oz. njegov zgoščen pregled.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Družina izzivov

Ime družine izzivov, ki je v krepkem tisku v glavi, označuje, katera družina pripada temu izzivu. Izzivna družina obsega različne izzive na različnih ravneh.

Naziv izziva

Naziv izziva (npr. Dizajnersko razmišljanje) je njegovo specifično ime.

Glavna kompetenca

Vsaka družina izzivov ima svojo glavno kompetenco, ki jo udeleženci razvijajo z vsakim izzivom v okviru družine.

Osnovne veščine podjetnosti

Spodbujanje osnovnih veščin podjetnosti, zmožnosti prilagajanja, inovativnosti in sposobnosti zagona lastnega projekta.

Idea Challenge
A1A2B1

Ustvari vrednost

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Okolje
 • Osebni razvoj
 • kratko

Idea Challenge
A1A2B1

Razvijajte svoje ideje!

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven A1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Okolje
 • Umetnost in ročna dela
 • kratko

Idea Challenge
A1A2B1

1 primeri za Dizajnersko razmišljanje

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Umetnost in ročna dela
 • Osebni razvoj
 • kratko

Idea Challenge
A1A2B1

Finding solutions with the Design Thinking method

I can develop my own ideas.

 • Raven A2
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Umetnost in ročna dela
 • Osebni razvoj
 • srednje

Idea Challenge
A1A2B1

Podjetnostni načrt – trajnostni poslovni model

Razvijam kreativno idejo in poslovni model.

 • Raven B1
 • Jezik
 • Ekonomija
 • Okolje
 • kratko
 • srednje
 • dolgo

Podjetnostna kultura

Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in delovanja, odprtosti, ustvarjalnosti, tveganja, postavljanja ciljev, samoiniciativnosti in trajnostne kulture.

 
Na tem področju ni rezultatov.

Vzgoja za podjetnost

Razvijanje novih načinov prevzemanja odgovornosti, državljanstva in razvijanje partnerstev, ki so koristni za mladostnika, druge ljudi in okolje.

 
Na tem področju ni rezultatov.