ემპათიის გამოწვევა

სამეწარმეო კულტურა

My feelings – your feelings: Giraffe Language

  • დონე A1
  • ენა
  • პიროვნული განვითარება
  • ხანგრძლივი

 

Explanatory Video
A1 Empathy Challenge – My feelings, your feelings

Explanatory Video
A1 Empathy Challenge – Giraffe Language

 

Target group:
Children at Primary School Level (Level A1)

Core Idea:
What do I feel, what do you feel? What do I need, what do you need? These questions are at the basis of a language of the heart, the “Giraffe Language”, which was developed by Marshall B. Rosenberg. Using this language, the students will learn to become aware of their own feelings and to empathise with others.

Core Competences:
Empathy, articulating one’s own feelings and needs, teamwork

 

Back to all challenges.

Challenge materials

Last modified: 2020
This version of the challenge is only available in English and German.

As part of the UKids project, this challenge has been translated and adapted into other languages. The materials can be downloaded from the UKIDS section at the bottom of the website.

 

Challenges will be ready to download by end of 2015. You can provide your email below if you want to get informed when this challenge is available.

 

 

გონება და სხეული

გჭირდებათ რამე თქვენი სტუდენტების გასააქტიურებლად ან მათი კონცენტრაციისა და გონების გასაუმჯობესებლად? უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს ან წაიკითხეთ PDF აღწერილობები.

Learn more